home contact us sitemap english
홈 > 게시판 > 세미나 & 심포지엄
 
번호 제목 게시일 조회수
25 [Dec 21, 4:00PM] IBB BK Seminar  [ 2017/12/14 ] 2017-12-14 100
24 *CHANGE NOTICE* [TODAY / 4:00 PM] Life S...  [ 2017/12/12 ] 2017-12-12 80
23 *NOTICE* [TODAY / 4:00 PM] Life Sciences...  [ 2017/12/11 ] 2017-12-11 57
22 [Dec 15, 3:30PM] IBB BK Seminar  [ 2017/12/8 ] 2017-12-08 59
21 [Dec 15, 4:30PM] Life Sciences & IBB...  [ 2017/12/8 ] 2017-12-08 60
20 *NOTICE* [4:30 PM/Dec. 12(Tue.)] Life Sc...  [ 2017/12/5 ] 2017-12-05 75
19 *NOTICE* [4:00 PM/Dec. 11(Mon.)] Life Sc...  [ 2017/12/4 ] 2017-12-04 75
18 [Dec 8, 4:30PM] Life Sciences & IBB ...  [ 2017/12/1 ] 2017-12-01 78
17 [TODAY, 4:30PM] Life Sciences & IBB ...  [ 2017/12/1 ] 2017-12-01 80
16 [TODAY, 5PM] 기계공학과 특별 세미나 안내  [ 2017/11/30 ] 2017-11-30 79
[1][2][3][4]
   
로그인 페이지
POSTECH POVIS 생명과 화학과 포스텍 가톨릭대 압타머사업단 I-BIO IBB
영문브로셔 홍보동영상