POSTECH Biotech Center
where new possibilities begin

세미나&심포지엄

세미나&심포지엄

No 세미나/심포지엄 명칭 일시 장소 등록기간
127
종료
일시
/ 0 ~ 0
장소
등록기간
-

0시 ~ 0시
-
126
종료
[11/26, 4:30PM] LIFE SCIENCES REGULAR SEMINAR FALL 2021
일시
2021-11-26 / 16 ~ 18
장소
PLMS(webex) Link: https://postech.webex.com/postech-ko/e.php?MTID=m36d9705b0a05c7260ac72eded0e2edd1
등록기간
-
2021-11-26
16시 ~ 18시
PLMS(webex) Link: https://postech.webex.com/postech-ko/e.php?MTID=m36d9705b0a05c7260ac72eded0e2edd1 -
125
종료
[11/19, 4:30PM] LIFE SCIENCES REGULAR SEMINAR FALL 2021
일시
2021-11-19 / 16 ~ 18
장소
PLMS(webex) Link: https://postech.webex.com/postech-ko/e.php?MTID=m36d9705b0a05c7260ac72eded0e2edd1
등록기간
-
2021-11-19
16시 ~ 18시
PLMS(webex) Link: https://postech.webex.com/postech-ko/e.php?MTID=m36d9705b0a05c7260ac72eded0e2edd1 -
124
종료
[11/16, 4:00PM] LIFE SCIENCES-BK SEMINAR
일시
2021-11-16 / 16 ~ 18
장소
If you wish to attend, please apply in advance. ☞ https://forms.gle/ZCU7tWCiviNAvXLG8
등록기간
-
2021-11-16
16시 ~ 18시
If you wish to attend, please apply in advance. ☞ https://forms.gle/ZCU7tWCiviNAvXLG8 -
123
종료
[11/12, 4:30PM] LIFE SCIENCES REGULAR SEMINAR FALL 2021
일시
2021-11-12 / 16 ~ 18
장소
▶ PLMS(webex) Link: https://postech.webex.com/postech-ko/e.php?MTID=m36d9705b0a05c7260ac72eded0e2edd1
등록기간
-
2021-11-12
16시 ~ 18시
▶ PLMS(webex) Link: https://postech.webex.com/postech-ko/e.php?MTID=m36d9705b0a05c7260ac72eded0e2edd1 -
122
종료
[11/1, 4:00PM] LIFE SCIENCES-BK SEMINAR
일시
2021-11-01 / 16 ~ 18
장소
▶ Webex Link: https://postech.webex.com/postech/j.php?MTID=m5d4da5e455d1ea8d5294e8d730d299d3
등록기간
-
2021-11-01
16시 ~ 18시
▶ Webex Link: https://postech.webex.com/postech/j.php?MTID=m5d4da5e455d1ea8d5294e8d730d299d3 -
121
종료
[11/1, 4:00PM] LIFE SCIENCES-BK SEMINAR
일시
2021-11-01 / 16 ~ 18
장소
▶ Webex Link: https://postech.webex.com/postech/j.php?MTID=m5d4da5e455d1ea8d5294e8d730d299d3
등록기간
-
2021-11-01
16시 ~ 18시
▶ Webex Link: https://postech.webex.com/postech/j.php?MTID=m5d4da5e455d1ea8d5294e8d730d299d3 -
120
종료
[10/29, 4:30PM] LIFE SCIENCES REGULAR SEMINAR FALL 2021
일시
2021-10-29 / 16 ~ 18
장소
▶ PLMS(webex) Link: https://postech.webex.com/postech-ko/e.php?MTID=m36d9705b0a05c7260ac72eded0e2edd1
등록기간
-
2021-10-29
16시 ~ 18시
▶ PLMS(webex) Link: https://postech.webex.com/postech-ko/e.php?MTID=m36d9705b0a05c7260ac72eded0e2edd1 -
119
종료
[10/19(화), 12:00~] 융합대학원 런치타임 세미나 안내 (연사 : 황인환 교수)
일시
2021-10-19 / 12 ~ 13
장소
포스코국제관 중회의실(2층)
등록기간
-
2021-10-19
12시 ~ 13시
포스코국제관 중회의실(2층) -
118
종료
[10/22, 4:30PM] LIFE SCIENCES REGULAR SEMINAR FALL 2021
일시
2021-10-22 / 16 ~ 18
장소
PLMS(webex) Link: https://postech.webex.com/postech-ko/e.php?MTID=m36d9705b0a05c7260ac72eded0e2edd1
등록기간
-
2021-10-22
16시 ~ 18시
PLMS(webex) Link: https://postech.webex.com/postech-ko/e.php?MTID=m36d9705b0a05c7260ac72eded0e2edd1 -
117
종료
[10/21, 4:00PM] LIFE SCIENCES-BK SEMINAR
일시
2021-10-21 / 16 ~ 18
장소
Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/87968217997?pwd=ZUlvNVJUOC9YalR2dmlHU1N2Szdadz09
등록기간
-
2021-10-21
16시 ~ 18시
Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/87968217997?pwd=ZUlvNVJUOC9YalR2dmlHU1N2Szdadz09 -
116
종료
[10/14, 17:00PM] ‘2021 ONRC Research Day’ 세미나 안내
일시
2021-10-14 / 13 ~ 18
장소
Webex link : (ID : 2642 530 5511 / PW : 1014) https://postech.webex.com/postech/j.php?MTID=mf59207992370af1e7e7fa8a1afd00690
등록기간
-
2021-10-14
13시 ~ 18시
Webex link : (ID : 2642 530 5511 / PW : 1014) https://postech.webex.com/postech/j.php?MTID=mf59207992370af1e7e7fa8a1afd00690 -
115
종료
[10/15, 4:30PM] LIFE SCIENCES REGULAR SEMINAR FALL 2021
일시
2021-10-15 / 16 ~ 18
장소
▶ PLMS(webex) Link: https://postech.webex.com/postech-ko/e.php?MTID=m36d9705b0a05c7260ac72eded0e2edd1
등록기간
-
2021-10-15
16시 ~ 18시
▶ PLMS(webex) Link: https://postech.webex.com/postech-ko/e.php?MTID=m36d9705b0a05c7260ac72eded0e2edd1 -
114
종료
[10/5, 12:00~] 융합대학원 런치타임 세미나 안내 (연사 : 임신혁 교수)
일시
2021-10-05 / 12 ~ 14
장소
장소 : 포스코국제관 중회의실(2층)
등록기간
-
2021-10-05
12시 ~ 14시
장소 : 포스코국제관 중회의실(2층) -
113
종료
[10/8, 4:30PM] LIFE SCIENCES REGULAR SEMINAR FALL 2021
일시
2021-10-08 / 16 ~ 18
장소
▶ PLMS(webex) Link: https://postech.webex.com/postech-ko/e.php?MTID=m36d9705b0a05c7260ac72eded0e2edd1
등록기간
-
2021-10-08
16시 ~ 18시
▶ PLMS(webex) Link: https://postech.webex.com/postech-ko/e.php?MTID=m36d9705b0a05c7260ac72eded0e2edd1 -
처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 끝(10Page)